Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Олійник Богдана Віталіївна, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математики, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

oliynyk@ukma.edu.ua

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Дуденко Маргарита Анатоліївна, к. ф.-м. наук, старший викладач кафедри математики НаУКМА, Україна

m.dudenko@ukma.edu.ua

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Глибовець Микола Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математики НаУКМА, Україна

Голубовскі Вальдемар, доктор габілітований із математики, професор Сілезького політехнічного університету, декан факультету прикладної математики Сілезького політехнічного університету, Польща

Городній Михайло Федорович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри геометрії, топології та динамічних систем КНУ імені Тараса Шевченка, Україна

Жучок Юрій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри алгебри та системного аналізу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна.

Іванов Олександр Володимирович, доктор фіз.-мат. наук, проф. кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей фізикоматематичного факультету НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Клесов Олег Іванович, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Україна

Козеренко Сергій Олександрович, к. ф.-м. наук, старший викладач кафедри математики НаУКМА, Україна

Крюкова Галина Віталіївна, кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри математики НаУКМА, Україна,

Кошманенко Володимир Дмитрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу математичної фізики Інституту математики НАН України, Україна

Лавренюк Микола Васильович, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри механіки суцільних середовищ механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Україна

Любашенко Володимир Васильович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії топології Інституту математики НАН України, Україна

Маципура Володимир Тимофійович, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри теоретичної та прикладної механіки механіко-математичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, Україна

Наумова Валерія, кандидат фіз.-мат. наук, керівник відділу дослідження машинного навчання, Столичний центр цифрової інженерії Сімула, Норвегія

Орловський Ігор Володимирович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Україна

Переверзев Сергій Вячеславович, доктор фіз.-мат. наук, професор, Інститут обчислювальної та прикладної математики ім. І. Радона (RICAM), Австрія

Чечурін Леонід, доктор технічних наук, професор, Технологічний університет Лаппеенранта-Лахті LUT, Фінляндія

Чорней Руслан Костянтинович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент, завідувач кафедри математики НаУКМА, Україна

Швай Надія Олександрівна, к. ф.-м. наук, доцент кафедри математики НаУКМА, Україна