Властивостi графа перетину iдеалiв кiльця Zn

Автор(и)

  • Єлiзавета Олександрiвна Утенко Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-7080620233-5

Ключові слова:

граф перетину iдеалiв, триаметр, клiка, центральнi вершини, ексцентриситет

Анотація

У цiй роботi ми вивчаємо властивостi графа перетину iдеалiв кiльця Zn. Граф перетину iдеалiв є простим графом, в якому вершинами є ненульовi iдеали кiльця, i двi вершини (iдеали) сумiжнi, якщо їхнiй перетин також є ненульовим iдеалом кiльця. Цi графи можуть бути визначенi як схема перетину класiв еквiвалентностi (див.:[1]).
У цiй статтi ми доводимо, що триаметр графа дорiвнює шести або менше. Ми також описуємо клiку цього графа, а саме максимальну клiку графа перетину iдеалiв кiльця Zn. Також ми доводимо, що хроматичне число цього графа дорiвнює сумi кiлькостi елементiв у класi нульової еквiвалентностi та класi з найбiльшою кiлькiстю елементiв. Крiм того, ми демонструємо, що ексцентриситет дорiвнює 1 або дорiвнює 2, i наприкiнцi ми описуємо центральнi вершини графа перетину iдеалiв кiльця Zn.

Біографія автора

Єлiзавета Олександрiвна Утенко, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Випускниця бакалаврської програми «Прикладна математика» Нацiонального унiверситету «Києво-Могилянська академiя». Сфера наукових iнтересiв: теорiя графiв, теорiя кiлець.

Посилання

  1. Laxman Saha, Mithun Basak, and Kalishankar Tiwary, “Metric dimension of ideal-intersection graph of the ring Zn AKCE,” International Journal of Graphs and Combinatorics. 18 (2), 101–105 (2021).
  2. Artem Hak, Sergiy Kozerenko, and Bogdana Oliynyk, “A note on the triameter of graphs,” Discrete Applied Mathematics. 309, 278–279 (2022).
  3. I. Kuzmenko, Graph theory (2020), p. 12.
  4. Andras Sebo and Eric Tannier, “On Metric Generators of Graphs”, Mathematics of Operations Research. 29 (2), 383–393 (2024).
  5. Dariush Kiani and Mohsen Mollahajiaghaei, “On the unitary Cayley graphs of matrix algebras”, Linear Algebra and its Applications 466, 421–428 (2015).
  6. Walter Klotz and Torsten Sander, “Some properties of unitary Cayley graphs”, The electronic journal of combinatorics. 14 (1), R45-R45 (2007).
  7. Y. Bondarchuk and B. Olyinyk, Basics of Discrete Mathematics, in: Graph theory, chapter 7, pp. 111–116 (2007).
  8. K. Kuratowski, Topology, vol. 1 (Academic Press, 1976).
  9. S. Shelah, Proper Forcing, Lecture Notes in Mathematics 940 (Springer, Berlin, 1982).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-18

Як цитувати

[1]
Утенко, Є.О. 2024. Властивостi графа перетину iдеалiв кiльця Zn. Могилянський математичний журнал. 6, (Квіт 2024), 3–5. DOI:https://doi.org/10.18523/2617-7080620233-5.