Функцiя балансу, що генерується обмежувальними умовами

Автор(и)

  • Денис Iванович Морозов Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна https://orcid.org/0000-0002-2119-2772

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-70806202320-23

Ключові слова:

справедлива цiна, моделювання ринку, обмежувальнi умови

Анотація

У цiй статтi проаналiзовано природнi обмеження, що визначають формування цiнової функцiї, яка описує взаємодiю мiж двома ринками. Предметом дослiдження є не лише виявлення цих обмежень, а й отримання явного вигляду вказаної функцiї.
У статтi визначено ключовi фактори, якi враховують при побудовi цiнової функцiї. В результатi аналiзу цих обмежень та їх впливу на ринкову взаємодiю надано формулу цiнової функцiї.
Такий пiдхiд не лише дає змогу розкрити сутнiсть природних обмежень у формуваннi цiнової функцiї, а й надає контекстну базу для перемовин, що формують справедливу цiну обмiну для процесу взаємодiї двох ринкiв. Це надає теоретичне обґрунтування для моделювання та розв’язку подiбних задач, що виникають пiд час практичної економiчної дiяльностi.
Розглянуто двi економiки, Економiку 1 та Економiку 2, якi виробляють товари X та Y iз лiнiйними графiками виробничих можливостей. Вартiсть виробництва одиницi товару X вiдносно Y позначається R1 для Економiки 1 i R2 для Економiки 2. Обмiн мiж економiками вiдбувається на ринку, де можливий обмiн Δx одиниць X на Δy = Rmarket · Δx одиниць Y та навпаки.
Якщо R1 менше нiж R2, то Економiка 1 спецiалiзується на виробництвi X, а Економiка 2 — Y, що сприяє взаємовигiднiй торгiвлi залишками. Для взаємовигiдного обмiну цiною на ринку Rmarket необхiдно та достатньо R1 ≤ Rmarket ≤ R2.
У статтi також розглянуто концепцiю справедливої цiни обмiну, вказано на умови симетрiї, взаємностi та iнварiантностi масштабу для ї ї визнання. Зокрема, зазначено, що єдиним розв’язком, який вiдповiдає цим умовам, є f(R1,R2) = √ R1 · R2.
У контекстi збалансованого обмiну економiки одержують рiвний прибуток за одиницю отрима- ного товару, i збалансована цiна обмiну Rmarket[balance] визначається як Rmarket = √ R1 · R2, що є справедливою цiною, для якої виконуються вищезгаданi умови симетрiї, взаємностi та iнварiантностi масштабу.
У наведеному у статтi прикладi з R1 = 2 та R2 = 8 розглянуто взаємовигiдний iнтервал для Rmarket та обчислено збалансовану та справедливу цiну обмiну.

Біографія автора

Денис Iванович Морозов, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Кандидат фiзико-математичних наук, доцент кафедри математики Нацiонального унiверситету «Києво-Могилянська академiя». Сфера наукових iнтересiв: теорiя автоматiв, р-адичний аналiз.

Посилання

  1. Robin C Sickles and Valentin Zelenyuk, Measurement of productivity and efficiency (Cambridge University Press, 2019).
  2. D. I. Morozov, “Polynomial representation of binary trees of entropy binary codes,” Mohyla Mathematical Journal. 4, 20–23 (2022).
  3. D. I. Morozov, “Izometrii ta styskaiuchi funkcii kilcia Z2,” Visnik Zaporizskogo Nacionalnogo Universytetu. Fizyko-matematychni nauky. 1, 90–98 (2014).
  4. D. I. Morozov, “Izometrychnist’ polinomiv nad kilcem cilyh 2-adychnyh chysel,” Naukovi Zapysky NaUKMA. Fizyko-matematychni nauky. 113, 13–15 (2011).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-18

Як цитувати

[1]
Морозов Д.I. 2024. Функцiя балансу, що генерується обмежувальними умовами. Могилянський математичний журнал. 6, (Квіт 2024), 20–23. DOI:https://doi.org/10.18523/2617-70806202320-23.