[1]
Pauk, V., Petrenko, O. і Shchestyuk, N. 2022. Два пiдходи до цiноутворення опцiонiв в умовах нелiквiдностi. Могилянський математичний журнал. 5, (Груд 2022), 38–45. DOI:https://doi.org/10.18523/2617-70805202238-45.