(1)
Hakopian, Y. Обчислення оберненого вiдображення Мура–Пенроуза для двудiагональних матриць. MMJ 2019, 2, 11-23.