(1)
Boiko, D. Обчислення дивiзорiв на гiперелiптичнiй кривiй та їхнє прикладне застосування на мовi Python. MMJ 2021, 3, 11-24.