(1)
Morozov, D. Поліноміальне представлення двійкових дерев ентропійних бінарних кодів. MMJ 2022, 4, 20-23.