Boiko, D. (2021). Обчислення дивiзорiв на гiперелiптичнiй кривiй та їхнє прикладне застосування на мовi Python. Могилянський математичний журнал, 3, 11–24. https://doi.org/10.18523/2617-70803202011-24