Morozov, D. (2022). Поліноміальне представлення двійкових дерев ентропійних бінарних кодів. Могилянський математичний журнал, 4, 20–23. https://doi.org/10.18523/2617-70804202120-23