Frankiewicz, R. (2023). Зауваження щодо моєї алгебраїчної проблеми визначення подiбностi мiж деякими факторними булевими алгебрами. Могилянський математичний журнал, 5, 3–5. https://doi.org/10.18523/2617-7080520223-5