Morozov, Denys. 2022. «Поліноміальне представлення двійкових дерев ентропійних бінарних кодів». Могилянський математичний журнал 4 (Травень):20-23. https://doi.org/10.18523/2617-70804202120-23.