Boiko, D. (2021) «Обчислення дивiзорiв на гiперелiптичнiй кривiй та їхнє прикладне застосування на мовi Python», Могилянський математичний журнал, 3, с. 11–24. doi: 10.18523/2617-70803202011-24.