Morozov, D. (2022) «Поліноміальне представлення двійкових дерев ентропійних бінарних кодів», Могилянський математичний журнал, 4, с. 20–23. doi: 10.18523/2617-70804202120-23.