Pauk, V., Petrenko, O. і Shchestyuk, N. (2022) «Два пiдходи до цiноутворення опцiонiв в умовах нелiквiдностi», Могилянський математичний журнал, 5, с. 38–45. doi: 10.18523/2617-70805202238-45.