[1]
Y. Drin, Y. Ushenko, I. Drin, і S. Drin, «Про наближенi розв’язки лiнiйних та нелiнiйних псевдодиференцiальних рiвнянь», MMJ, т. 2, с. 41–45, Груд 2019.