[1]
D. Morozov, «Поліноміальне представлення двійкових дерев ентропійних бінарних кодів», MMJ, т. 4, с. 20–23, Трав 2022.