Boiko, D. «Обчислення дивiзорiв на гiперелiптичнiй кривiй та їхнє прикладне застосування на мовi Python». Могилянський математичний журнал, т. 3, Лютий 2021, с. 11-24, doi:10.18523/2617-70803202011-24.