Morozov, D. «Поліноміальне представлення двійкових дерев ентропійних бінарних кодів». Могилянський математичний журнал, т. 4, Травень 2022, с. 20-23, doi:10.18523/2617-70804202120-23.