Pauk, V., O. Petrenko, і N. Shchestyuk. «Два пiдходи до цiноутворення опцiонiв в умовах нелiквiдностi». Могилянський математичний журнал, т. 5, Грудень 2022, с. 38-45, doi:10.18523/2617-70805202238-45.