P-ISSN: 2617-7080
E-ISSN: 2663-0648

Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1 (2018): Могилянський математичний журнал Iнтерполяцiя випадкового поля для областi спостережень у виглядi системи вкладених прямокутникiв Анотація   PDF
Anastasiia Florenko, Nataliia Shchestyuk, Nastasiia Zaets
 
Том 1 (2018): Могилянський математичний журнал Iснування рiвноважних станiв у динамiчних системах iз притягальною взаємодiєю Анотація   PDF
Elizabeth Lemeshko
 
Том 1 (2018): Могилянський математичний журнал Алгоритм обчислень у силовських 2-пiдгрупах знакозмiнних груп за допомогою системи комп’ютерної алгебри GAP Анотація   PDF
Vita Olshevska
 
Том 1 (2018): Могилянський математичний журнал Антиподальнi графи дiаметра 4 Анотація   PDF
Liudmyla Pronchuk
 
Том 2 (2019): Могилянський Математичний Журнал Володимир Васильович Кириченко Анотація   PDF
Andriy Oliynyk, Bogdana Oliynyk
 
Том 1 (2018): Могилянський математичний журнал До 150-рiччя вiд дня народження Георгiя Феодосiйовича Вороного (1868–1908) Анотація   PDF
Yuriy Mytnyk, Oleksii Kashpirovski, Bogdana Oliynyk
 
Том 1 (2018): Могилянський математичний журнал Метод дискретної регуляризацiї для прихованих марковських моделей, занурених у гiльбертiв простiр iз вiдтворюючим ядром Анотація   PDF (English)
Galyna Kriukova
 
Том 2 (2019): Могилянський Математичний Журнал Метрична розмiрнiсть кiстякових дерев унiциклiчних графiв Анотація   PDF
Marharyta Dudenko
 
Том 2 (2019): Могилянський Математичний Журнал Моделi стохастичної та хаотичної волатильностi для аналiзу кривих новин Анотація   PDF
Mariana Leskiv, Nataliia Shchestyuk
 
Том 2 (2019): Могилянський Математичний Журнал Неперервнi частковi вiдображення на блок-схемах Анотація   PDF
Yevgeniya Kochubinska, Hanna Chelnokova
 
Том 2 (2019): Могилянський Математичний Журнал Обчислення оберненого вiдображення Мура–Пенроуза для двудiагональних матриць Анотація   PDF (English)
Yuri Hakopian
 
Том 1 (2018): Могилянський математичний журнал Перiодичнi бiотопнi простори Анотація   PDF
Oksana Vozniuk, Bogdana Oliynyk, Roman Yavorskyi
 
Том 1 (2018): Могилянський математичний журнал Побудова коспектральних графiв вiдносно узагальненої матрицi сумiжностi Анотація   PDF
Daria Grushka, Viktoriia Lebid
 
Том 2 (2019): Могилянський Математичний Журнал Про наближенi розв’язки лiнiйних та нелiнiйних псевдодиференцiальних рiвнянь Анотація   PDF (English)
Yaroslav Drin, Yuri Ushenko, Iryna Drin, Svitlana Drin
 
Том 2 (2019): Могилянський Математичний Журнал Розв’язнi алгебри Лi диференцiювань рангу один Анотація   PDF (English)
Anatoliy Petravchuk, Kateryna Sysak
 
Том 1 (2018): Могилянський математичний журнал Сильна метрична розмiрнiсть унiциклiчних графiв Анотація   PDF
Mariia Matveieva
 
Том 1 (2018): Могилянський математичний журнал Скiнченнi локальнi майже-кiльця Анотація   PDF
Iryna Raievska, Maryna Raievska
 
1 - 17 з 17 результатів