P-ISSN: 2617-7080
E-ISSN: 2663-0648

Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Могилянський математичний журнал?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Редакція приймає до розгляду тексти у галузі математики та статистики (див. Галузь і проблематика).

Статті повинні мати оригінальний дослідницький характер, відповідати критеріям науковості, мати певну наукову новизну, теоретичну та/або практичну значущість, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження.

Фактом подання матеріалів до журналу автор висловлює згоду з його редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 ЯК ПОДАТИ СТАТТЮ

Стаття подається на адресу: mmj@ukma.edu.ua в електронному вигляді в форматі LaTeX або подаються через сайт. Відповідний зразок оформлення і стильовий файл scinotes.sty розміщується на сайті журналу, або, за потреби, надсилається автору секретарем. 

Для того, щоб мати можливість подати рукописи через сайт, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Зверніть увагу: в пункті реєстраційної анкети "Зареєструватися як" необхідно обрати варіант "Автор: Має можливість надсилати статті до журналу".

Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації. 

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ АВТОРІВ

Кожен матеріал, поданий до періодичного наукового видання «Могилянський математичний журнал» матеріал мусить містити:

  • прізвище, ім’я автора, українською і англійською мовами;
  • резюме статті (не коротше ніж 2 тис. символів) та ключові слова англійською мовою та українською мовами;
  • УДК;
  • інформацію про науковий ступінь та вчене звання автора статті та перелік установ, з якими він афілійований (із зазначенням посад) українською і англійською мовами;
  • номер телефону, email;
  • список літератури оформлений в BibTex згідно з ДСТУ 8302:2015. Література українською мовою має бути продубльована англійською в списку літератури.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Матеріали подаються у електронному вигляді на адресу mmj@ukma.edu.ua в форматі LaTeX. Оформлення статті (гарнітура, береги тощо) відбувається згідно зі стильовим файлом scinotes.sty, який разом зі зразком оформлення знаходиться на сайті журналу.

Список використаної літератури в статті має бути підготовлений за допомогою BibTex у відповідному bib-файлі, оформлення згідно стилю AIP для варіанту статті, розміщеної на сайті, буде зроблено автоматично за допомогою aip.bst-файлу, що додається до зразка оформлення;

- усі ілюстративні (графічні) об’єкти слід також додавати в оригінальному форматі (*.png, *.ерs, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.рsd, *.сdr, *.рdf), з іменами файлів за прізвищем автора і номером, під яким вони зазначені у тексті. Оскільки друк тільки чорно-білий, не застосовується колір в ілюстративному матеріалі;

- для набору таблиць потрібно використовувати вбудовані у LaTeX можливості. Таблиці, як і графічні об’єкти, розміщують після першого посилання на них у тексті.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.

  2. Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

  3. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання його до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.