P-ISSN: 2617-7080
E-ISSN: 2663-0648

Том 1 (2018)

Могилянський математичний журнал

Зміст

Статті

До 150-рiччя вiд дня народження Георгiя Феодосiйовича Вороного (1868–1908) PDF
Yuriy Mytnyk, Oleksii Kashpirovski, Bogdana Oliynyk 3-5
Перiодичнi бiотопнi простори PDF
Oksana Vozniuk, Bogdana Oliynyk, Roman Yavorskyi 6-10
Побудова коспектральних графiв вiдносно узагальненої матрицi сумiжностi PDF
Daria Grushka, Viktoriia Lebid 11-14
Метод дискретної регуляризацiї для прихованих марковських моделей, занурених у гiльбертiв простiр iз вiдтворюючим ядром PDF (English)
Galyna Kriukova 15-20
Iснування рiвноважних станiв у динамiчних системах iз притягальною взаємодiєю PDF
Elizabeth Lemeshko 21-24
Сильна метрична розмiрнiсть унiциклiчних графiв PDF
Mariia Matveieva 25-29
Алгоритм обчислень у силовських 2-пiдгрупах знакозмiнних груп за допомогою системи комп’ютерної алгебри GAP PDF
Vita Olshevska 30-33
Антиподальнi графи дiаметра 4 PDF
Liudmyla Pronchuk 34-37
Скiнченнi локальнi майже-кiльця PDF
Iryna Raievska, Maryna Raievska 38-48
Iнтерполяцiя випадкового поля для областi спостережень у виглядi системи вкладених прямокутникiв PDF
Anastasiia Florenko, Nataliia Shchestyuk, Nastasiia Zaets 49-53