P-ISSN: 2617-7080
E-ISSN: 2663-0648

Могилянський математичний журнал

Періодичне наукове видання «Могилянський математичний журнал» - є рецензованим журналом відкритого доступу, який публікує результати з усіх розділів «чистої» і прикладної математики, статистики, а також з історії математики. Журнал виходить 1 раз на рік обсягом 12 друкованих аркушів українською та англійською мовами, публікується в паперовому вигляді з одночасною публікацією всіх матеріалів в електронному вигляді.
Засноване у 1996 році видання публікує статті українською та англійською мовами (за вибором автора) теоретичної, та практичної спрямованості. До 2018 року журнал був складовою багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА» та мав назву «Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки». Електронні версії статей знаходяться у відкритому доступі.


ЗАВДАННЯ:
– наданні представникам наукової спільноти, викладачам, аспірантам і студентам можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення;
– розгляді найбільш актуальних і перспективних напрямків розвитку математичної науки;
– забезпеченні обміну думками серед науковців та дослідників у галузі математики та статистики;
– підтримці молодих науковців.


МЕТА: публікація наукових статей дослідницького характеру з усіх розділів математики: алгебри, дискретної математики, математичного аналізу, теорії ймовірностей, динамічних систем, математичного моделювання, теорії керування тощо, а також математично-історіографічного характеру, що містять нові наукові результати або роблять внесок у наявні наукові дискусії.


ЧИТАЦЬКА АУДИТОРІЯ: науковці та всі, хто цікавиться актуальними проблемами математики.


Зображення домашньої сторінки журналу